zaterdag 3 januari 2015

totalen 2014

Het afgelopen jaar 2014 is zo'n beetje een gemiddeld jaar gebleken  qua totaalaantallen en viel qua soorten enigszins tegen. Opvallend ten opzichte van 2013 is de totale afwezigheid van Keep en Sijs, maar ja: we hebben dan ook in 2014 totaal geen winter gehad. De Groenlingen 'deden' het leuk, in die zin dat ik ze tot ver in de zomer bleef doorvangen.
Het overzicht voor 2014 ziet er als volgt uit:

soort totaal vers retour
koolmees 261 161 100
pimpelmees 331 159 172
huismus 325 292 33
heggemus 13 6 7
roodborst 5 3 2
tjiftjaf 8 7 1
merel 9 5 4
vink 5 5 0
groenling 99 86 13
boomklever 2 1 1
winterkoning 2 2 0
houtduif 1 1 0
Turkse Tortel 1 1 0
totaal 1062 729 333

Al met al niet gek als je beseft dat mijn tuin erg klein is en ik slechts met maximaal 9 meter net (6 + 3 meter) kan vangen.

vrijdag 5 december 2014

na de vogelgriep de vogelpokken

Eindelijk weer eens een bericht. Na bijna 2 maanden niet in mijn tuin gevangen te kunnen hebben vanwege diverse oorzaken (privé, vangweek op Schier en de stand-still {vangstverbod} vanwege de uitbraak van de Vogelgriep in de bio-industrie) eindelijk weer eens de netten opengeschoven. Het was een beetje hollen en stilstaan met de vogels. In de vroege ochtend was het hollen, na circa 09.30 uur was het meer stilstaan. Toch nog in totaal 41 vogels kunnen bemachtigen, waarvan de hoofdmoot bestond uit ongeringde Pimpelmezen en Koolmezen.
Onder die Koolmezen een exemplaar dat ik al eerder op de voedertafel had gezien, met een verhoudingsgewijs enorm gezwel aan de linker tibia. Duidelijk geval van vogelpokken. Uit voorzorg maar het vogelbewaarzakje apart gehouden en straks grondig reinigen. Uit ringvangsten (in België) is gebleken dat de vogelpokken vanzelf weer kunnen verdwijnen. Of dat ook met deze gezwellen lukt is nog maar de vraag.

Verder nog wat Huismussen gevangen, waarvan 1 terugvangst. Deze vogel had de P5 links volledig wit van kleur. Voor de rest was zijn verenpak normaal te noemen.

vrijdag 30 mei 2014

Jong grut

Afgelopen week gedurende een middag wat met het whooshnetje 'gespeeld'. In totaal 71 vogels konden bemachtigd worden, waarvan het merendeel jonge Huismussen. Toch ook nog 12 Groenlingen van een ring kunnen voorzien. 2 Groenlingen hoefden geen ring (ze hadden er al eentje).
Vandaag de CES-beurt van mijn collega uit Arriën overgenomen. De ochtend begon erg koud, maar gelukkig liet ook de zon zich zien, zodat ik een beetje kon opwarmen. Ik had hooggespannen verwachtingen, maar de vangsten bleven toch wat achter. Slechts 26 vogels kunnen vangen, maar wel leuke soorten. Zo stonden Tuinfluiter, Vlaamse Gaai, Boomkruiper, Bonte Vliegenvanger, Tjiftjaf, Merel, Huismus, Zwartkop, Roodborst en Winterkoning op het palet. Ronduit aandoenlijk was de vangst van 2 super-jonge, amper vliegvlugge Tjiftjaffen. Ze hadden nog nauwelijks iets wat op een staart leek. Ook 2 jonge Zwartkoppen, vergezeld van pa, hadden moeite om hun stuur in het luchtruim te houden.


Maar bovenal gingen de 2 jonge Boomkruipers, die samen met ma in het net hingen. Hun snaveltjes moeten nog een eindje groeien.

zondag 9 maart 2014

de helft gevangen; het dubbele ontsnapt

Vandaag met weinig vertrouwen de netten opengeschoven voor de eerste vangdag van het Ringmus-project in deze maand. Aanvankelijk viel de wind reuze mee. Slechts windkracht 1 op de schaal van Beaufort. Later trok deze aan tot een goede kracht 3. In combinatie met een wolkenloze hemel leverde dat blinkende en wapperende netten op, die al van ver zichtbaar waren. Slechts drie vogels lieten zich verschalken, te weten een ongeringde Heggemus (man, > 2Kj) en twee ongeringde Groenlingen (man, 2, respectievelijk > 2 Kj). Deze twee Groenlingen waren duidelijk op trek, want ze hadden nagenoeg geen vet en behoorlijke rimpelbuikjes (= teken dat ze hun 'brandstof' recent hebben opgebruikt).
Tijdens de vangsessie heb ik 6 vogels zien ontsnappen (5 uit het drie-meter netje en 1 uit het zes-meter netje). Dit betroffen 2 Pimpelmezen (die achter elkaar aan het jagen waren), 2 Groenlingen, 1 Huismus (door gat in het net) en 1 Merel (stuiterde eruit). Wat zou er nog wel niet meer ontsnapt zijn, zonder dat ik het in de gaten had?

dinsdag 4 februari 2014

Elkaar bezighouden

Bijna dagelijks check ik wel even de site trektellen om te bezien wat mijn collega's zoal gedaan hebben. Vaste prik is dan dat ik even het werk bekijk van mijn collega Leo Hassing op het ringstation Conings in Overdinkel. Hoe zijn de vangsten daar? Worden er aantallen gemaakt? Zit er nog wat bijzonders tussen?
Leo vangt bijna dagelijks in zijn achtertuin en naar ik heb begrepen heeft hij zijn zaakjes goed voor elkaar (geluidsinstallatie, slagnet, sperwervangkooi, e.d.).
Vandaag stond het volgende op trektellen:


Toch wel erg leuk. Oftewel: hoe hou je elkaar bezig :-). Ik hoop dat we nog heel veel van elkaar zullen vangen.

zaterdag 25 januari 2014

Diesel

Vandaag samen met mijn maatje uit Gramsbergen een poging ondernomen om Torenvalken te vangen in het kader van het zogenaamde RAS-project. Dit Recapturing Adults for Survival (RAS) project beoogt het overlevingssucces van verschillende vogelsoorten (in dit geval dus de Torenvalk) inzichtelijk te maken. Hiertoe proberen we Torenvalken te vangen en, naast de aluminiumring van het Vogeltrekstation, voorzien we de Torenvalken van een kleurring. Dit moet aflezing in het veld gemakkelijker mogelijk maken.
Zoals eigenlijk al de gehele winterperiode tot nu toe, was het ook dit keer geen succes. Na in totaal vier uur lang te hebben rondgereden (en dus heel veel diesel te hebben verstookt :-)) hebben we slechts één Torenvalk gezien. Deze liet zich helaas niet verleiden, hoe de lokmuis ook zijn best deed. Slechts een paar aarzelende toenaderingspogingen, en meer niet. Kennelijk is de winter nog te zacht en de voedselvoorraad nog te goed.
Datzelfde gold voor de Buizerden die we onderweg tegenkwamen. Van de zeven Buizerden die we onderweg zagen, waren er slechts vier voldoende binnen het bereik om een vangpoging te wagen. Ook hier gold dat de vogels onvoldoende interesse toonden.
Tijdens onze rondrit zag ik nog een dode Kokmeeuw langs de weg liggen (Duitslandweg in Bruchterveld). Toch maar even gestopt om te checken of hij misschien geringd was. Een klein gejuich ging op, gevolgd door een luider gejuich. De kokmeeuw bleek geringd met een Helgolandring uit Duitsland.
Het grappige hieraan is dat ik voor het vogeltrekstation de terugmeldingen uit Noorwegen en Duitsland (Helgoland-ringcentrale) invoer in de Griel-applicatie. Straks mag ik dus mijn eigen vondst invoeren.


Na afloop van de "Torenvalkexpeditie" nog even de mistnetjes in de tuin open gezet. Het werd nog even spannend omdat in de Hulst een paar Merels zaten, vergezeld van Koperwieken. Koperwieken had ik namelijk nog niet eerder in mijn tuintje gezien. Wel één exemplaar, dat inmiddels alweer een paar jaar geleden door een Steenmarter onder de motorkap van de auto was gelegd. Ondanks het afspelen van Koperwiekengeluid slaagde ik er niet in om er één te vangen.donderdag 23 januari 2014

Een verse boef

Vandaag een dag vrij genomen om de 2e vangdag van deze maand in het kader van het Ringmus-project af te ronden. Elke maand dient er twee keer te worden gevangen met een vaste mistnetopstelling, te starten vanaf zonsopgang tot minimaal zes uur daarna. In deze winterperiode is dat vroege opstaan geen enkele belasting :-).
Tot een uur of tien liep het met de vogels aardig door. De hoofdmoot bestond uit Pimpelmees (20) en Koolmees (9), maar toch ook Groenling (3), Vink (2) en Merel (1). De leukste vangst van de dag betrof echter een verse Boomklever.