zondag 22 april 2012

nieuwe baansoort

Vandaag kon ik een nieuwe “baansoort” noteren, te weten een Zwartkop. De zwartkop is een vrij algemene vogel, alleen had ik hem nog niet eerder gevangen aan de Akkermunt. Normaliter overwintert de Zwartkop in Zuid-Spanje of Noord-Afrika. Ringonderzoek heeft aan het licht gebracht dat er zich een populatie aan het ontwikkelen is die in Engeland overwintert, met name dankzij het genereuze voedselaanbod van de Engelsen in de winter. De Engelse voedertafels zijn wat dat betreft ‘berucht’, of beroemd zo u wilt. Het lijkt erop alsof de Engelse overwinteraars toenemen in aantal. Twee jaar terug zag ik in de winterperiode regelmatig een Zwartkop fourageren op de voedertafel in mijn tuintje. Op de foto ziet u de Zwartkop in vol ornaat. Opvallend is zijn bruine pet. Het zijn de mannetjes die hun naam eer aan doen met hun zwarte pet. Ook de jonge vogels hebben na het uitvliegen een bruine pet, die na enige maanden verandert in zwart (althans bij de mannetjes).